• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 5
  • Bild 6
  • Bild 7
  • Bild 7

Hvilke kendetegn fremhæver Roterovnsteknologien frem for andre kedler?

I forhold til de kendte ristkedler, som primært brænder træpiller og træflis, kan Roterovnskedler brænde vanskelige brændsler med højt askeindhold og lavt askesmeltepunkt uden slaggedannelse og med lave emissioner.

Med Roterovnsteknologien kan der anvendes billige ofte lokalt tilgængelige biomassebrændsler fra land- og skovbrug, fra haveaffald og landskabspleje, samt fra landbrugsindustri.

Det fuldautomatiske og driftssikre anlæg er fleksibelt i forhold til valg af det billigste brændsel.

 

Hvor lang er leveringstiden?

Leveringstiden er afhængig af projektets omfang og planlægning. Ved en detaljeret planlægning og et standart omfang (brændselssilo, Roterovnskedel, askesystem, støvfilter, skorsten og evt. kedelhus) er leveringstiden ca. 6 måneder.

 

Hvilke opgaver er der forbundet med driften af et anlæg?

Købet af et Roterovnsanlæg bestemmes frem for alt kriterier som fleksibelt valg af brændsler, lave emissioner, driftssikkerheden og de lave driftsomkostninger.

Med det fuldautomatiske anlæg begrænses driftsopgaverne til opfyldning af brændselssilo og tømning af askecontainer. Dertil leveres et signal fra anlæggets styring, så opgaverne rettidigt kan planlægges.

Forbrændingsprocessen og produktion af varme forløber automatisk.

 

Service og vedligehold?

Roterovnskedlen har ingen bevægelige dele som ristelementer eller askeskubber i forbrændingskammeret, som udsættes for stort slid.

Aflejringer af flyveaske i anlægget bortrenses kontinuerligt med trykluft, så det ikke er nødvindigt med manuel rensning.

En til to gange om året udføres en kedelrevision.