• Bild 1
 • Bild 2
 • Bild 3
 • Bild 4
 • Bild 5
 • Bild 6
 • Bild 7
 • Bild 7

reh500

 

 

 

Roterovnskedel, REH500eco: 100til 500 kW

Roterovnskedlen har særlige kendetegn:

• Energiproduktion af biomassebrændsler uden støv og lugt

 • • Fuldautomatisk og selvrensende drift med minimal service

 • • Lavt elforbrug og optimal virkningsgrad

 • • Sikker drift og lang levetid

 • • Fleksibel mht. valg af brændsler

 • • Optimal udbrænding af aske

 • • Ingen slaggedannelse ved brændsler med lavt askesmeltepunkt

• Væsentligt reducerede emissioner

 

Optimal forbrænding/fuldstændig oxidatio
• I det cylindriske forbrændingsrum dannes en hurtigt roterende flammehvirvel af forbrændingsluft og brændende gasser, som overalt i roterrøret skaber en homogen temperatur.

• Den ca. 800 °C varme beton i roterrøret opvarmer og tørre det indkommende brændsel, de opstigende gasser gribes af flammehvirvlen og forbrændes.
• Rørets langsomme rotation får brændslet til at bevæge sig fremad og vælte roligt rundt, samtidig med at flammehvirvlen stryger over brændslet og omsætter det.
• Brændsler med højt akseindhold frigør under langsom omvæltning hele tiden nye overflader og gasser som oxideres af flammehvirvlen. Op til 15 % aske er mulig.
• Ved overgang fra roterrøret til efterforbrændingskammeret tilsættes forvarmet sekundærluft. Den efterfølgende lange opholdstid med turbulenser ved høj temperatur sikrer en fuldstændig oxidation.
• Med en konstant kontrolleret temperatur på 7000 til 8000 C i forbrændingszonen og 6 til 7 % ilt i røggassen som udgangspunkt, regulerer PLC-styringen mængden af primær og sekundær forbrændingsluft samt rotationshastigheden på roterrøret.

 

Et komplet funktionsdygtigt industrianlæg omfatter:
• PLC-styring med tilslutning af silo- og askesystemer
• Stoker med faldskakt og cellesluse
• Shunt-pumpe til sikring af kedelvandstemperatur

• Alle elektriske komponenter tilsluttet

• Automatisk askeudtag

• Automatisk støvrens

• Multicyklon eller posefilter

 

Fuldautomatisk og sikker drift med minimalt slid
• Udgangspunktet for design og funktion samt valg af materialer og komponenter har været krav om et anlæg i industrikvalitet, som er kompatibelt med industrivirksomheders behov for sikker levering af procesenergi.

• Anlægget er opbygget meget robust, og alle bevægelige dele i forbrændingszonen er erstattet af en langsomt roterende herd med 15 års levetid.

• Optimal forbrænding med fuldstændig oxidation af brændslet uden CO i røggas og kulstof i flyveaksen sikrer, at der ikke afsættes kulstof på kølefladerne.

• Den konstant rene forbrænding reducerer risikoen for akkumulerende ubalancer i forbrændingsprocessen samt slid og manuel rengøring.

• Automatisk trykluftrensning af tør, udelukkende mineralsk flyveaske i efterforbrændingskammeret og varmeveksleren sikrer konstant rene overflader.

• Fuldautomatisk drift mellem to årlige revisioner sikres i kraft af den rene forbrænding samt en dynamisk og industrielt designet PLC styring.

• Med indirekte vandkøling af roterovnen og PLC-styret recycling af røggas i forbrændingsluften kontrolleres temperaturen i forbrændingszonen, så brændslet omdannes til vandopløselig pulveraske uden slaggedannelse.

• Den slaggefri forbrænding af brændsler med lavt askesmeltepunkt sikre stabil og kontinuerlig drift uden slid i forbrændingszone og askeudtag.Lave driftsomkostninger og lang levetid
• Minimale omkostninger til strøm sikres af frekvensregulerede motorer med lavt forbrug
• Strømforbrug ved fuldlast: < 3 kW.

• Vandkølet udmuring bestandig op til 1400 °C i hele forbrændingszonen sikrer lang levetid, da flammer og gnister ikke når kølefladerne.

• Proaktiv Service ved automatisk overvågning af driftsparametre.

• Intet slid forårsaget af slagger, der klæber til bevægelige dele i forbrændingszonen.

• Behovet for hyppig, manuel rengøring og overvågning elimineres.


Høj virkningsgrad
• Intet ristgennemfald i det lukkede roterrør.

• Ingen CO i røggas eller kulstof i flyveaksen

• Røggastemperaturer efter varmeveksleren på under 130 °C.

• Rotationshastigheden samt længden på roterrøret sikrer en høj udbrændingsgrad af asken.

• 100 % omsætning af CO ved permanent bevægelse af brændslet i roterrøret, som sikrer homogene forbrændingsbetingelser til forskel for intervalbevægelser på en rist, der ændrer gennemstrømningen af luft til forbrændingen, som derved bliver ujævn og får zoner med overtemperatur.

• Høj virkningsgrad ved et konstant lavt iltindhold i røggasen på 6 til 7 %.

• Forvarmet primær og sekundær forbrændingsluft ved køling af varme overflader.